fbpx

Comunicat de presa

Data: 23.11.2018

Finalizare implementare proiect

S.C. RIVER COMPANY S.R.L., cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Islazului nr. 1C, județ Maramureș, România, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea River Company”, cod SMIS 104432. Proiectul s-a implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, având ca Autoritate de Management Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice si Organism Intermediar Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.

Data începerii proiectului este 01.07.2016, iar data finalizării proiectului este 31.12.2018. Durata de implementare a proiectului este de 30 luni.
Valoarea totală a proiectului este de 853.717,94 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 563.247,00, din care din care contribuția FEDR 478.759,95 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a S.C. RIVER COMPANY S.R.L. în domeniul competitiv " Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.", prin creşterea capacităţii şi calităţii producţiei și introducerea unui nou produs pentru întreprindere – aparatul de decolmatat, proiect care cuprinde, în principal, achiziția de echipamente.

Rezultatele proiectului constau în achiziția a 16 active tangibile specifice activității și a două soft-uri, de servicii de consultanță, servicii de audit și servicii de publicitate si informare.

Impactul investiției la nivelul localităţii Baia Mare constă în crearea a trei noi locuri de muncă, dintre care un loc de muncă pentru o persoană din categorie defavorizată, precum și în creșterea calității produselor (aparate cu pompe de presiune) de calitate, în serie, care să satisfacă nevoile clienților în materie de presiune, debit de lucru, aspect, durabilitate și eficiență.


Date de contact:
Persoana de contact: Maticu Daniel Iosif, administrator
Tel.: 0744.693.616
E-mail: rivercompanysrl@gmail.com

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

S.C. RIVER COMPANY S.R.L.

Investim in viitorul tau! Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
prin Programul Operational Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României